Unesco Tescilledi Kırşehir Artık Dünya Müzik Şehri:Pforzheim, Mühlacker, Bretten, Bruchsal, Karlsruhe, Rastatt, Gaggenau bölgelerinde Türkçe haber yapan tek haber sitesi

Unesco Tescilledi Kırşehir Artık Dünya Müzik ŞehriKırşehir 1 Kırşehir 2
Muzaffer Çetin-PFORZHEİM
Anadolunun bozkırı, ozanlar diyarı müzik alanında il ve tek şehri Kırşehir, UNESCO yaratıcı Şehirler Ağı’na müzik alanında Türkiye’den kabul edilen ilk şehir oldu. Ahiler kalkınma ajansı, Kırşehir’in Unesco yaratıcı Şehirler Ağı’na müzik alanında dahil edilmesi için başlatılan çalışmalara, Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında ve Ajans yönetim kurulu tarafında başvuru sürecinin hızlandırılması ve desteklenmesine karar verildi. 4 Nisan 2019’da ilan edilen Unesco Yaratıcı Şehirler ağı çağrısına Ahiler Kalkınma Ajansı ve kentin ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğiyle Kırşehir Belediyesi tarafında müzik alanında başvuru yapıldı. UNESCO Türkiye Milli komisyonu’da onay mektubu alındı ve Unesco’nun Paris’te bulunan merkezine başvuru yapıldı. Proje başvuru formunda, Kırşehir’in tarihsel olarak müzikle iç içe oluşu, Abdallık ve bozlak geleneğinin şehre bıraktığı kültürel mirası, yerel ve ulusal anlamda tanınan müzik üstatları vurgulandı. Komisyonun, uzun ve titiz aylar süren çalışmaları sonucunda Kırşehir, “Unesco Yaratıcı Şehirler Ağı’na“ müzik alanında Türkiye’de kabul edilen ilk şehir oldu. UNESCO Müzik ağına girmek için Kırşehir ile birlikte Şanlıurfa da başvurmuş ancak sadece Kırşehir kabul edilmişti. Böylece Kırşehir Türkiye’den ilk ve tek yaratıcı müzik şehri olarak UNESCO’ya dahil edilmiş oldu.Kırşehir 3 Kırşehir 6
Türkünün Evrensel Kenti:
UNESCO genel Direktörü Audrey Azoulay, Ağa kabul edilen kentlerin niteliğini şu özet cümleyle vurguluyor. ‚Dünyadaki bu şehirler, her biri kendi yolunda, kültür bir aksesuar, süs olarak değil, temel kentsel yaşamın direği olarak görebildiklerine bizi ikna edebildikleri için seçiliyor. Bu, politik ve sosoyal yenilikçiliğin özelikle henç nesillere aktarılması bakımından da önemli‘ Bu sözlerin, Kırşehir müzik alanında hiç durmadan, duraksamadan çalışma yükümlüğü veriyor. Ahiler Kalkınma Ajansı, Kırşehir Valiliği ve Kırşehir Belediyesi, önümüzdeki dönemlerde Kırşehir ‚Müzik kendi‘ kapsamında Neşet Ertaş Müzik ve sanat festivali’nin uluslararası boyutuna taşınması, uluslararası müzik çalıştayı düzenleyerek yaratıcı şehirler ağında bulunan kentlerle akademi ve müzik alanında yetkin ve etkili makamları bir araya gelerek, şehirler arasındaki işbirliğini geliştirmek ve etkinliklerde yer almak olacak. Kırşehir’in Abdal müziği UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil oldu. , Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş, Çekiç Ali, Hacı Taşan, Şemsi Yastıman, ve ‚Unesco yaşayan insan hazinesi‘ unvanını taşıyan davul ustası ‚küçük Abdal‘ Adem Göçer, gibi ustalarla hayat bulan Abdal müziğinin tanınırlığı daha da artacak.   Kırşehir 4 Kırşehir 5                         Kırşehir’in dillerde düşmeyen Türküleri;
‚Biter, biter kırşehir’in gülleri biter. Çağrışır dalında bülbüller öter‘ , ‚Yiğid olan her cefaya katlanır. Yiğid gölgesinde yiğid saklanır. Kötülerin dalı, gölgesi olmaz‘ , ‚Ah Yalan Dünya‘, ‚Gönül Dağı‘, ‚Cahildim Dünyanın rengine kandım‘, ‚Yazımı kışa cevirdin (Leylam)‘, ‚ Acem kızı‘ ‚Salan boyuna bakayım‘, ‚Sen benimsin ben senin‘, ‚Hapsaneler güneş doğmuyor‘, ‚Nerdedesin sen‘,’Kesik çayır bicilirmi‘, ‚Niye çatın kaşlarını‘, ‚Gönül Dağı‘.Kırşehir7

Beispielseite

Max Ernst – Würth Koleksiyonu sergileniyor:Pforzheim, Mühlacker, Bretten, Bruchsal, Karlsruhe, Rastatt, Gaggenau bölgelerinde Türkçe haber yapan tek haber sitesi

Pf sergi 2Max Ernst – Würth Koleksiyonu sergileniyor
Muzaffer Çetin-PFORZHEİM
Pforzheim Reuchlinhaus Mücevher ve saat endüstrisi teknik Müzesinde, 18 Temmuz 2020 ile 17 Ocak 2021 arasında “Max Ernst – Würth Koleksiyonu” eserleri sergilenecek. Mücevhe Müzesinde yapılan serginin basın açıklamasına; Würth Koleksiyonunun Sergi küratörü Dr. Sonja Klee, Müze müdüresi ve küratörü Cornelie Holzach, Mücevher ve saat endüstrisi teknik Müzesi Halkla ilişkiler Müdüresi Isabel Schmidt-Mappes ve yerel basın mensupları katıldı. Alman kökenli Fransız vatandaşı Max Ernst (1891-1976) yılları arasında yaşayan 20. yüzyılın en teşvik edici ve etkili kişiliklerinden biri olan önemli bir ressam, grafik sanatçısı ve heykeltıraştır. Max Ernst, eserleri zamanının çok ötesine uzanıyor. Biyografik notlarının bazıları kurgusaldır ve her zaman kendi çalışmalarından ve tekniklerinden ironik bir mesafe tutmuştur. Resimleri hem figüratif hem de icat edilmiş formlar içerir ve sanatı multimedyadır. Max Ernst, ara bölgede bir sınır işçisi ve ustasıydı. Hayatı gibi, eseri de molalar ve özne değişiklikleri ile karakterizedir. Her ikisi de vizyoner, şüpheci dünya tasarımının bir ifadesidir. Max Ernst, Würth Koleksiyonu’ndaki merkezi sanatsal konumlardan biridir. Ernst bloğunun özü, eşsiz bir kitap ve grafik koleksiyonudur. İçinde, çeşitlilikte zorlukla aşılan sürrealist Max Ernst’in görünüşte sınırsız görsel evreni, başlangıcından fantastik geç çalışmalarına kadar deneyimlenebilir. Würth Koleksiyonu’ndaki çalışmalarının özü, sürrealistin çeşitli görsel evreninin deneyimlenebileceği eşsiz bir kitap ve grafik koleksiyonudur.Pf sergi 3 Pf sergi 4 Pf sergi 5 Pf sergi 1

Beispielseite

İki İmparatorluk-İki Farklı Pozisyon:Pforzheim, Mühlacker, Bretten, Bruchsal, Karlsruhe, Rastatt, Gaggenau bölgelerinde Türkçe haber yapan tek haber sitesi

Kaiser und Sultan 1 Kaiser und Sultan 3Muzaffer Çetin-KARLSRUHE
Karlsruhe Sarayı’nda 19 Ekim 2019 – 19 Nisan 2020 tarihleri arasında Baden Eyalet Müzesinde “Kaiser und Sultan” sergisi düzenleniyor. Baden Eyalet Müzesinin 100. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek olan panel ve konferanslarını ilki “Çarpraz Bakışlar- İki İmparatorluk-İki Farklı Pozisyon: Yabancı imajı yaratmak için 17. Yüzyılda yürütülen propaganda” başlıklı konferans yapıldı. Karlsruhe Başkonsolosluğunun desteklediği ve Moderatörlüğünü serginin küratörü Baden Eyalet Müzesi Sanat ve Kültür Tarih Dairesi Müdürü Dr. med. Schoole Mostafawy’nın yaptığı Bahçe Salonundaki konferansa; Ünlü Tarihici Prof.Dr.Em. İlber Ortaylı, Almanya Türkolojisi ve tarihi uzmanı Prof. Dr. Em. Hans Georg Majer konuşmacı olarak katıldılar. konferansta 17. yüzyılın propagandası sorgulandı. Amaç, bir zamanlar Osmanlı’dan etkilenen Avrupa’yı yeniden değerlendirmek. Bir kimlik diğerinden ne kadar farklı olarak ortaya çıkabilir? 17. yüzyılda nüfusu çoğunlukla çok etnikli ve çok dinli olan Tuna çevresindeki topraklar tarafından hangi rol oynadı? Ve 17. yüzyıldan günümüzün kalıplaşmış türlerinde propaganda yönleri? 16. ve 17. Yüzyılların Osmanlılar’ın sosyal yapısına ve aynı zamanda Türk savaş propagandasına ilişkin Avrupa seyahatnameleri, kültürel gelenek ve çeşitliliğin önemi yeniden değerlendirildi.Kaiser und Sultan 2

Prof.Dr.Em. İlber Ortaylı, “16-17. yüzyılda gezginlerin tarihcilerin kaleme aldığı seyahatnamelerin, gezi yazıları incelendiğinde hem olumlu hemde olumsuz taraflarını dikkate çekmek istiyorum diyen Ortaylı, Avrupa’nın kendi dini imajını, sadece dini bir yönelimden ziyade, politik ve ekonomik bir bakış açısıyla elde etmeyi hedeflememesini hedefliyor. Amaç, ortak bilinçliliğe kültürel geleneğini ve çeşitliliğini yansıtan ve bugünkü sosyo-politik gelişmeler bağlamında da yansıtan bir Avrupa imajını desteklemek olmalıdır. Böylece 17. yy bu bölgeye odaklanarak zamanımızın bir aynası haline geliyor. Bu nedenle, Avrupa’nın tarihi geçmişinin incelenmesi, bugünün küresel çağına bağlantılar sağlamaktadır. Şu andaki stereotiplerin 17. yüzyılın sözde yabancı propagandasını istismar edip etmeyeceği ve ne ölçüde yararlanacağıdır“dedi. Prof. Dr. Em. Hans Georg Majer, “ . 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı – Türk’lere karşı yapılan savaş propagandası, sanki Osmanlı sultanının ağızında çıkmışçasına dile getirilen propagandadır ve Kur’anı kerim Türklerin İncili diye nitelendirilmiştir. O zaman ki karşı propagandalarda, Osmanlı-Türklerin gerçek bir tehlike olduğu göz önüne alınırsa Almanların bu konuda çok açımasızca karşı propaganda geliştirdiğini söylemek mümkün. Çünkü Osmanlı Alman sınırlarına kadar gelmişlerdi. Fransa, İngiltere ve Hollanda için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Fransanın Osmanlı ile iş birliği içinde olduğu, İngiltere ve Hollanda’ylada tiçari ilişkileri vardı. Bu amacla Osman’lıyı kendilerine tehdit olarak görmüyorlardı“ dedi. Konferansta bir izleyicinin, günümüzdeki Türk düşmanlığının geçmişte gelen bir travmayla ilğisini olup olmadığını sordu.

Kaiser und Sultan 7 Pfor. Dr. Majer, belki Avusturyalıların geçmişte gelen Osmanlı travmasını atlatamadıkları söylenebilir ama Almanya için söylenmesini uygun görmüyorum dedi. Konferansa; Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu, Müze Müdürü Prof. Eckart Köhne, sergi küratörü Dr. Schoole Mostafawy, Konsolos Adnan Hayal, Sosyal Güvenlik Uzmanı Osman Kaya, Alman-Türk Kültür Platform Başkanı Av. Hakan Arslan, STK temsilcileri ve 250 yakın davetli katıldı.Kaiser und Sultan 5 Kaiser und Sultan 4 Kaiser und Sultan 6 Kaiser und Sultan 8

Beispielseite

Türk Günleri Başlıyor:Pforzheim, Mühlacker, Bretten, Bruchsal, Karlsruhe, Rastatt, Gaggenau bölgelerinde Türkçe haber yapan tek haber sitesi

Türk Günleri 1Türk Günleri 2Muzaffer Çetin-KARLSRUHE
Alman-Türk Kültür platfor’mun organize ettiği Karlsruhe Başkonsolosluğu, Karlsruhe Belediyesi ve Baden Eyalet Müzesi himayesinde, Karlsruhe Sarayın’da bu yıl 11’incisi düzenlenecek olan “Türk- Alman Kültür Günleri“ basın tanıtımı yapıldı. Sarayın Bahçe salonunda yapılan basın toplantısına; Karlsruhe Başkonsolosu Nevzat Arslan, Baden Eyalet Müzesi Müdürü Prof.Dr. Eckart Köhne, Platform Başkanı Emine Ulusoy, Komite Başkanı Hülya Sadıc ve Filiz Sofyalı, Basın sözcüsü Yasemin Güler Baden Eyalet Müzesi basın sözcüsü, Komite üyesi Seda Yeşilyurt, Türk ve Alman basını katıldı. Alman-Türk Kültür Günleri çercevesinde 06 – 07 Temmuz tarihleri arasında, Sarayın bahçe salonunda ve ön bahçe’ye kurulan dev çadırlar ve sahne’de konserler, tiyatro, müzik, kültür, sanat, edebiyat, okuma, panel, filim ve folklor gösterileri ile saray meydanı adeta bayram yerine dönecek. Her yıl farklı bir konseptle sunulan kültür günleri, bu yıl konusu ‘Kültürel etkileşim‘ olacak. Programada, İstanbul’da gelen ünlü Türk alternatif Rock grubu ‘Zakkum‘ Fotoğraf sergisi, Kabare, Karagöz & Hacivat gösterisi, Balkan oyunları, şarkılar ve türküler sahne alacaklar.   IMG_7070 kültürel miras üzerinde geleceği inşa ederiz:                                                                                                Platform Başkanı Emine Ulusoy’un selamlama konuşmasının ardında konuşan Başkonsolos Nevzat Arslan, “Bu yıl 11’incisi yapılacak olan Türk- Alman Kültür günleri, gibi kültürel etkinlikleri Baden bölgesinde gelenek haline gelmiştir. Bu gibi kültür etkinlikleri aynı zamanda da günümüzde ayrışmaların yaşandığı bir ortamda, farklı kültürlere sahip insanların aynı çatı altında buluşturması açısından da önemli bir görev üstlenmiştir. Kültürel miras tüm insanlığa aittir; herkes için bir servet ve herkes için zenginliktir. Kültürel mirastan geçmişi öğrenir, kültürel mirasla geçmişin hafızasını muhafaza eder ve kültürel miras üzerinde geleceği inşa ederiz. Bu düşüncede yola çıkarak yapmak istediğimiz şey, Almanya ile Türkiye arasındaki ortak kültür tarihi ve gelişimine dikkat çekerek ayrımcılığa en güzel cevap olacaktır. Her iki toplumun bir arada bulunması insanlara moral ve motivasyon açısında da çok önemlidir. Sarayın bize verdikleri bu olanakları önemsiyor ve dostluğumuzun simgesi olarak görüyoruz“ dedi. Baden Eyalet Müzesi Müdürü Prof.Dr. Eckart Köhne, Türk -Alman Kültür Platform ile ilişkilerimizi ve aktivitelerimizi genişleterek devam ettirmek ve bu güçlü bağı korumak istiyoruz. Müzemizde sergilenen ‚Türk Ganimetleri‘ sergisinin yanı sıra, Eyalet müzesinde bu yıl sonbaharda, 1600 – 1700 yıları ortasında ‚İmparatorlar ve Sultan’nın‘ Avrupa’da komşuları Resim sergisi açılacaktır. Bu Resim sergisi sadece savaşı hatırlatan değil aynı zamanda komşuluk ve iyi ilişkileride yansıtacak. Habsburg ve Osmanlının birbirinden etkilendiği güzelikleri de vurgulamak istiyoruz dedi. Türk Günleri 3 Türk Günleri 4

 

Beispielseite

Tasavvuf Müziği ile İftar yemeği:Pforzheim, Mühlacker, Bretten, Bruchsal, Karlsruhe, Rastatt, Gaggenau bölgelerinde Türkçe haber yapan tek haber sitesi

Müzikli İftar 1 Müzikli İftar 3Muzaffer Çetin-KARLSRUHE-DURLACH
Ramazan ayı, Almanya’da dolu dolu yaşanmaya devam ediyor. Ahenk Türk Müziği Topluluğu Karlsruhe, Ramazan etkinliği çerçevesinde sanat ve müzik dolu bir iftar akşamı düzenlediler. Bu yıl ikincisi düzenlenen iftar yemeği, Durlach Çocuk ve gençlik evi salonunda Udi sanatcı Muhammed Temel yönetimindeki koro, Tasavvuf Müziği makamında, seslendirdikleri birbirinden değerli ilahilerle davetlileri mest etti. İftara katılan davetlilere, Tasavvuf Müziği’nin aradında güzel yemekleri ile hem göze hem de ruhuna hitap eden iftar Tasavvuf müziği dinletisi ile keyifli bir atmosfer yaşatılar. Türk Sanat Müziği ustası Muhammed Temel’in okuduğu ezan ve ardından edilen dua ile birlikte oruçlar açıldı.Müzikli İftar 6Ahenk Türk Müziği Topluluğu koro şefi Muhammed Temel, ‘‘Biz Türk Sanat Müziği Topluluğu olarak kocaman bir aileyiz. Gece gündüz demeden Türk müziği için hizmet veriyoruz. Yöneticilik zor iş ama biz bu zorlukları sevgi ile, emek ile, sevda ile, paylaşma ve hoşgörü içerisinde aşıyoruz. Türk Sanat Müziğine gönül vermiş bu fedekar topluluk her şeyin en iyisine en güzeline layık‘‘. Ramazan ayının sevgi ve barış içerisinde geçmesini dileyen Temel, Ramazan ayı süresince tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin Allah katında kabul görmesini, herkesin sevgi dolu ve mutlu bir yuvası olmasını, acıların azaldığı sevinçlerin çoğaldığı bir Ramazan ayı diliyorum dedi.Müzikli İftar 2 Müzikli İftar 4 Müzikli İftar 5

Beispielseite

Kadın hakları sergisi açıldı:Pforzheim, Mühlacker, Bretten, Bruchsal, Karlsruhe, Rastatt, Gaggenau bölgelerinde Türkçe haber yapan tek haber sitesi

Sergi 1Muzaffer Çetin-PFORZHEİM
Avrupa’daki kadınlara seçme ve seçilme haklarının verilişinin 100. Yıl sergisi açıldı. Pforzheim Belediyesi, Şehir kültür ofisi, Osterfeld Kültür merkezi ve Eşit fırsatlar derneği işbirliği ile açılan ’’Kadın Seçmenler ve Kadın haklarının 100. Yılı’’ sergisi Osterfeld Kültur Merkezi fuayesinde açıldı. Sergi açılışına; Pforzheim Belediyesi Kültür, Kentsel gelişim, Çevre ve planlam’dan sorumlu Belediye Başkanı Sibylle Schüssler, BW Eyalet Parlamentosu eski Milletvekili Marianne Engeser, Eşit Fırsat Derneği Başkanı Susanne Brückner ve Osterfeld Kültür merkezi sorumlusu katıldı. Sergi, kadınların oy hakkı kazanmasına giden uzun yoldaki en önemli aşamaları izliyor ve Almanya’da belirleyici bir rol oynayan kadınları tanıtıyor. Kadınların siyasete nasıl girdiğini, hangi konulara girdiklerini ve onları siyasi olayları etkilemek için motive eden şeyleri gösteriyor. Sergide konuşan Belediye Başkanı Sibylle Schüssler, Baden-Württemberg Eyalet Kadın Konseyi’nin ilk başkanı Charlotte Schneidewind-Hartnagel’in kadın haklarının kazanımlarındaki çablarını ve mücadelesini, Kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğu, cinsiyet ayrımcılığının olmadığı kadınların ve erkeklerin eşit haklara sahip olması en temel insan hakları konusunu anlattı. Daha sonra Pforzheim’daki siyasi etkinliklere katılan ve şu anda etkin kadınların portreleri, Belediye meclisi üyeleri, Belediye başkanları, sendikacılar veya diğer kurumların çalışmaları anlatıldı. Sergi 16 Mart 2019 kadar üçretsiz olarak gezilebilecek.

Beispielseite