Muzaffer Çetin
29.04.2017 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesiyle Nüfus Hizmetleri Kanununa 27/A maddesini eklenerek yabancı ülkedeki boşanma kararlarının Türkiye‘ de davaya gerek kalmadan nüfus kayıtlarına işlenmesinin önü açılmıştır.
Düzenleme İle Getirilen Yenilikler:
Bu düzenlemeye göre artık gurbetçilerimizin yabancı mahkemelerden aldıkları kesinleşmiş boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin kararlar davaya gerek kalmadan nüfus kayıtlarına işlenerek tanınabilecek. Yine yabancı idari makamlarca verilen kararlar da aynı şekilde tanınabilecek.
Ancak bu kararların Türkiye ‚de davaya gerek olmadan tanınabilmesi için ; Tarafların bizzat veya vekilleri aracılığıyla birlikte başvurması, verildiği devlet kanunlarına göre konusunda yetkili adlî veya idarî makam tarafından verilmiş ve usulen kesinleşmiş olması ve Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması şartlarını taşıması halinde davaya gerek olmadan Ülkemizde geçerli olmasının önünü açılmıştır. Fakat uygulamaya ait yönetmelik henüz çıkarılmadığından Kanuni düzenleme bir müddet uygulanamayacaktır. Yönetmelik yayınlandığında uygulamanın nasıl olacağını netlik kazanmış olacaktır.
Kimler Yararlanabilecek:
690 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre bu uygulamadan sadece, anlaşarak beraber başvuru yapanların yararlanabilecekler.
Nüfus Kütüğüne Tescil İşlemleri Nasıl Yapılacak:
Nüfus kütüğüne yapılacak tescil işlemlerinin, yurt dışında kararın verildiği ülkedeki dış temsilcilikler, yurt içinde ise Bakanlık tarafından belirlenen nüfus müdürlükleri tarafından yapılması karar altına alınmıştır.
Bu Değişiklikten Yararlanamayanların Tescili Nasıl Gerçekleşecek:
Yukarıda açıklanan şartları yerine getirmediği gerekçesiyle tescil talebi reddedilenlerin kararlarının Türkiye’de tanınması, 27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun uyarınca yapılacaktır.Boşanma

Beispielseite