Yüksek Lisans
Muzaffer Çetin-HABER MERKEZ
Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına anadilleri olan Türkçeyi öğretmek üzere Sakarya Üniversitesi ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı işbirliğinde geliştirilen ‘‘Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programını başvuruları başladı‘‘. Yurdışında yaşayan çocukların anadillerinde okuma, yazma ve konuşma gibi temel dil becerilerini kazandırmayı ve Türk kültürünü yurt dışında yaşayan yeni nesillere tanıtacak eğiticileri yetiştirmeyi planlayan program, yurt dışında yaşayan eğitim sevdalısı vatandaşlarımızın başvurusuna açılmıştır. Sakarya Üniversitesinin modern ve doğayla iç içe kampüsünde uzman akademisyenler eşliğinde gerçekleşecek olan programa kabul edilen öğrenciler, yıl boyu sürecek akademik eğitim yanında programı destekleyici çeşitli sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklere katılma imkanı da bulacaktır. Program kapsamında yer alan staj programı da, öğrencilere, aldıkları eğitimi Türkiye’de veya yurt dışındaki eğitim kurumlarında yapacakları stajlarla pekiştirme fırsatı sunacaktır.
Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı, üniversite eğitimini Türkiye’de veya yurt dışındaki bir ülkede tamamlamış olan ve halen oturum veya vatandaşlık hakkına sahip olarak yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kartlıların başvurusuna açıktır. Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı, tezsiz bir program olarak geliştirilmiştir. Bu sebeple, başvuruda herhangi bir bölüm şartı aranmamaktadır. Ayrıca, Programı başarıyla tamamlayan öğrencilerden tezli programa geçiş yapmak isteyenler, Sakarya Üniversitesi tarafından istenen gerekli şartları sağlamaları halinde tezlerini ülkelerinde tamamlayabileceklerdir. Programa kabul edilecek adayların, mezuniyetleri sonrasında yaşadıkları ülkelere dönerek, bulundukları ülkelerdeki Türk çocuklarına anadillerini öğretme konusunda roller üstlenmeleri beklenmektedir. Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı, Sakarya Üniversitesi kampüsünde gerçekleşecek olan iki yarıyıl ders dönemi ve adayın kendi ülkesindeki bir eğitim kurumunda tamamlayacağı bir yarıyıldan oluşan ‘staj/proje‘ dönemini kapsayacak şekilde üç yarı dönemden oluşmaktadır. Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı’na kabul edilen öğrencilerin üniversite eğitim harçları Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından karşılanacaktır. Ayrıca, öğrencilere aylık 1500 TL burs ve ücretsiz konaklama imkanı sunulacaktır. Programı başarıyla bitirerek mezun olan öğrencilerin, yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçe eğitimi sunan çeşitli kurum ve kuruluşlarda veya hafta sonu okulları gibi etkinliklerde görev alabilecektir.
Program İçeriği:
Programın içerdiği konular
İkidilli Çocuklara Türkçe Öğretimi
Dil Öğrenme Teorileri ve İkidillilik
Çocuk ve Dil Gelişimi
Türkçe Öğretiminde Teknoloji Kullanımı
Dil Öğretiminde Kültür Aktarımı
Dil Politikaları ve Çokdillilik
İkidillilere Dil Öğretiminde Edebi Metinler
Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı ve Araç Gereç Kullanımı
Kavram, Teori ve Bilinç Anlamında Diaspora
Türk Kültürü ve Medeniyeti Tarihi
Etkili İletişim ve Beden Dili
Ölçme ve Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar
Değerlerimizle Değer Eğitimi
Bilimsel Araştırma Yöntemleri Stajı
Başvuru:
Kimler, nasıl başvuru yapabilir?
Türkiye vatandaşları için ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve Norveç ülkelerinden birinde oturum hakkına sahip olmak ya da çifte vatandaş veya Mavi Kart sahibi olmak,
01.01.1977 ve sonrasında doğmuş olmak,
Türkiye veya yurtdışındaki bir üniversiteden lisans derecesine sahip olmak,
Başvuru Tarihleri:
Başvurular 24 Temmuz – 3 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılabilecektir.
Değerlendirme:
Başvuru değerlendirilmeleri ön inceleme, uzman değerlendirmesi ve mülakat olmak üzere üç aşamalı bir şekilde yapılır.
Ön inceleme ve uzman değerlendirmesi neticesinde, akademik anlamda yetkin ve programın amacına uygun nitelikteki adaylarla mülakat gerçekleştirilir.
Mülakatlar neticesinde uygun görülen adaylar burslandırılır.
Programla ilgili sorularınızı turkceylp@ytb.gov.tr adresine gönderebilirsiniz.

Beispielseite