Diaspora 1
Muzaffer Çetin-KARLSRUHE
Yurt dışında yaşayan Türk kökenli vatandaşların yaşadığı problemleri çözme konusunda kolaylıklar sağlanmak amacıyla TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu öncülüğünde kurulacak olan Göç ve Diaspora Komisyonu için Avrupa’daki STK temsilcileri ile bir dizi görüşmeler yapmak görüşlerini almak için çalışmalar başlayan Yeneroğlu, Stuttgart’dan sonra Karlsruhe Başkonsolosluğunda Baden eyaleti STK temsilcileriyle bir araya gelerek gündemdeki konuları aktardı ve görüş alış verişinde bulundu. Toplantıdan sonra basın açıklaması yapan Milletvekilli Yeneroğlu, Yurdışı vatandaşlarımıza yönelik hükümetimizin bir dizi çalışması olan Devlet üniversitesinin yurdışında açılabilmesi noktasında kanun olanağının sunduğu fırsatlarını, Türkiye’nin yasama organı bünyesinde yurdışı Türklerinin meseleri ile ilğili göç ve Diaspora komisyonun kurulması ile ilğili Kanunun hassasiyetini önemi için TBMM’ye sunulmak üzere hazırladığı taslakta komisyonun amaç ve kapsamı, komisyonun görev ve yetkileri için kollar sıvandı. Komisyon; kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin göç konusunda yaptığı çalışmalara yasama organlarının etkin bir şekilde yer almasında eksiklerin giderilmesini hedefliyor. Bu kapsamda kurulacak Komisyonu’nun gerekçeleri arasında yurtdışında bulunan yaklaşık 6 milyon Türk kökenli vatandaşın 5’inci nesle ulaşıldığına dikkat çekilerek “artık gurbetçi değil, diaspora” olarak adlandırılacağının da altı çiziliyor. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yeneroğlu’nun TBMM’ye sunulmak üzere hazırladığı taslakta komisyonun “amaç ve kapsamı, komisyonun görev ve yetkileri” şöyle ifade ediliyor:

Diaspora 2
KOMİSYONLA NE AMAÇLANIYOR?
Dövizli askerlik bedeli konusunda 1978 doğumlu olanlar ile ilğili sorunların giderilmesi konusunda çalışmalarının olduğunu söyleyerek, dövizli askerlik bedelinin dışarda bankalarda değilde Konsolosluklarda yatırmaları üzerine çalışıyoruz. 2018 yılının ilk aylarında yeni Türk kimlikleri (Nufus cüzdanları) konsolosluklarda dağıtılmaya başlanacak. En önemli gündem maddemiz ise Mavi kartların öneminin ve olanaklarının artırılması konusunda ki eksiklerinin giderilmesi; Yurdışı vatandaşlarının Türkiyede faturalı telefon hattı alması, bankalarda kredi alamıyorlarıdı, bankalarda hesap açamalarda sıkıntı yaşanıyordu. Mali suçlar araştırma kurumu (Masak) bünyesindeki yönetmenlikte bir değişiklik yapılarak Mavi kartlar artık resmi belge olarak kabul edildi. Komisyon olarak en önemli gündem maddemiz ise Türkçe anadilin ve kültürel dillin desteklenmesi ve geliştirilmesi. Yurdışı Türkler Başkanlığının çalışmaları olan hafta sonları Türkçe dersleri hayat geçirilmesi, Türkçe kutüphane projesi çalışmaları, bugünün ihtiyaclarına cevap verebilecek gençler yetişmesi için burs programları ‘mastır eğitimi, doktora tezi, siyasi katılım, kültür sanat gibi çalışmalar. Bu programlar çercevesinde Türkiye için bizim için artık önderler, genç beyinler lazım. Türkiyeyi kamuoyunda savunacak gençlerin sayılarının artırılması amaclanıyor. Bu yıl Sakarya Üniverstesinde başlatılan mastır programına 5 Avrupa ülkesinde gelen öğrenciler, Türkiyemizin zenginliklerini, kültürlerini, Türkiyenin medeniyet birikimini yerinde tanıyıp ve anavatanlarına duygusal bir bağ besleyerek geliştirerek eğitimlerini tamamladık dan sonra geldikleri ülkelere dönerek her iki dille de hakim eğitimciler olarak görev yapacaklar.

Diaspora 3
TÜRKÇE DERSLERİ KALKIYORMU?
Milletvekilli Mustafa yeneroğlu Türkçe derslerinin kaldırılması konusunda yaptığı açıklamada, Avrupa’da okullarda haftada 2 saat verilen Türkçe dersleri yeterli değil. Bunlarla ilğili sorunlar var? Son zamanlarda Berlin’de bir okulun Türkçe ders için istediği kira bedeli istemesi. Benim şahsi görüşüm iki üç yıl sonra Alman resmi okullarda Türkçe derslerinin yabancı dil olarak verilen eğitim dışında yani konsolosluk derslerine Türkçe anadile izin verileceğini düşünmüyorum. Bu hukuk da yaygın bir görüş vardır. Sonradan göç eden bir topluluk asimilasyona tabi olan bir topluluk olarak kabul görülüyor. Bu bağlamda, artık bunlar buralı burada kalacaklar geri dönmeyecekler bir çoguda zaten Alman vatandaşı olmuş. Dolaysıyla Türkçe öğrenmelerine gerek yok gibi bir kanat var. Devlet bunu çok fazla sesli dile getirmiyor tepki olmaması için. Diğer taraftada Türk toplumunun bu konuda çok fazla hassasiyetinin olduğunu idda etmek çok yerinde olmaz. Biz bu hassasiyetin geliştirilmesi konusunda büyük mücadele veriyoruz. Bunun ötesinde resmi okullarda bunun dışlanacağını göz ardı etmeden mücadelemizi sürdüreceğiz. Daha çok STK kendi aralarında örgütlenerek kendi dersliklerini oluşturup araç ve gereçlerin Eğitim Ataşeliklerinde temin etmek kaydıyla hafta sonları yapılacak dersler için model öneriyoruz. Hafta da iki saat verilen Türkçe dersleri ile çocuğun anadilini muhafaza edeceğini düşünmüyorum.

Diaspora 4
AVRUPADA BOŞANMALAR TANINACAK:
Avrupa da boşanan Türk vatandaşların Türkiye’de tanınması ve temyiz hakları konusunada değinen Yeneroğlu, kanun yasalaştı ama kanunun nasıl uygulanacağı hususunda yönetmenlik hazırlandı taslak çıktı. Tüm kurumlara gönderildi kurumların görüşleri alındıktan sonra son şekli verilecek. Ümit ediyorum ki sene sonuna kadar bitmiş olacak ve yeni yıl itibariyle konsolosluklarda işlemler yapıla bilinecek dedi.

Beispielseite