AB Veri 1
Muzaffer Çetin-PFORZHEİM
Avrupa Birliği vatandaşlarının gizlilik haklarını korumak amacıyla yasalaştırılan ‘‘Genel Veri Koruma Yönetmeliği‘‘ (GDPR-General Data Protection Regulation) 25 Mayıs 2018‘de yürürlüğe giriyor. Baden-Württemberg Eyaleti Siyasi Eğitim Ajansı ve Pforzheim Şehri Avrupa Bürosu’nun işbirliğ kapsamında organize edilen projede, genç öğrenciler bilğilendirildiler. Hebel-Gymnasium’dan okuyan öğrenciler için Pforzheim Belediyesinde ‘Simülasyon oyunu’ olarak bir etkinlik düzenlendi. Avrupa Komisyon Üyesi Anna-Lena Beilschmidt tarafında uygulamalı olarak anlatılan yönetmenlik dersinde öğrenciler, Milletvekilleri, Bakanlar ve AB Komisyonu üyelerinin konumuna ve makamını temsil ederek yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesini tartıştılar. Avrupa Komisyon Üyesi Anna-Lena Beilschmidt, son 20 yılda yapılan en büyük reformlardan biri olarak adlandırılan Avrupa‘ya hizmet veren tüm dijital işletmelerin, yeni yönetmeliğe uygun hareket etmeleri gerekecek. Tüketici gizliliği konusunda yapılan en büyük reformlardan birisi olarak gösterilen Genel Veri Koruma Yönetmeliği, e-ticaret sitelerine yeni yükümlülükler getirecek dedi. Daha sonra öğrencilere, üç temel soruyu cevaplandırmaları istenildi; 1 Ortak bir veri koruma kanununun kapsamı ne kadar olmalıdır? Birey kişisel verileriyle ilgili ne gibi haklara sahip olmalıdır? Ve tüm üye Devletler için kabul edilecek olan yeni bir Avrupa veri koruma yasasının kapsamlı bir uygulamasının sonuçlarının maliyetini kim karşılar? Avrupa’da Pforzheim kentinin önemini açıkladı ve simülasyon oyununun amacı, gençlere Avrupa düzeyinde karar alma süreçlerine bir bakış açısı kazandırmak ve AB’nin en yüksek karar alma organının çalışma yöntemlerini ortaya koymaktır dendi.AB Veri 2

Beispielseite