IPARD 2Muzaffer Çetin-KARLSRUHE
T.C. Karlsruhe Başkonsolosluğu ve MÜSİAD Karlsruhe işbirliğiyle “Türkiye Tarımında Yatırım Fırsatları ve IPARD Kırsal Kalkınma Destekleri” konulu panel düzenlendi. Karlsruhe Başkonsolosluğu toplantı salonunda, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ‘Türkiye’ye yatırımlarda devlet teşvikleri’ konusunda Baden bölgesindeki iş adamlarına sunum yaptılar. Panele; Karlsruhe Başkonsolosu Nevzat Arslan, Konsolos Adnan Hayal, TKDK Başkanı Hakan Kalender, MÜSİAD Avrupa ve MÜSİAD Karlsruhe Başkanı Burhan Sağlam, Stuttgart Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Mehmet Ali Çolakoğlu, MÜSİAD Stuttgart Başkanı Duran Tok, TKDK Proje Yönetim Koordinatörü Macit Ender Kaya, Dış İlişkiler Ünite Sorumlusu Kürşat Yılmaz, Uzman Hakan Özat, Mannheim MÜSİAD ikinci Başkanı Fatma Tabak, Karlsruhe Başkonsolosluğu Sosyal Güvenlik Uzmanı Osman Kaya ve karlsruhe çevrersinde yaşayan 60 civarında Türk iş insanı katıldı. Türkiye’ye yatırımlarda devlet teşvikleri, genel ve bölgesel yatırımlar, stratejik yatırımlar, yatrımlarda vergi indirim sunumunu Stuttgart Ticaret Ataşesi Mehmet Ali Çolakoğlu yaptı.IPARD 1Büyüyen Ekonomi:
Panelin selamlama konuşmasını yapan Başkonsolos Nevzat Arslan, ‘Türkiye ve Almanya arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve dinamizm kazanmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Arslan konuşmasında Almanya’da yaşayan Türk toplumuna ve Türkiye’nin dünyada güçlenen konumuna değinerek, Türk ekonomisi 2002 yılında 231 milyar dolar olan milli gelirini neredeyse dörde katlamıştır. Ortalama %5’in üstünde bir büyüme rakamıyla dünyada en hızlı büyüyen ekonomiler arasında olan Türkiye dünyanın en büyük 17, Avrupa’nın ise en büyük 6. Ekonemisi konumundadır. Kişi başına milli gelir 10.500 dolar, satın alma gücü partisine göre milli geliri ise 25.000 dolardır. Türkiye’nin dış ticaret hacmi 400 milyar dolar düzeyindedir. Almanya’da muhim sayıları 120 bini bulan Türk kökenli vatandaşlarımız tarafında işletilen şirketlerin yıllık cirosu 70 milyar Avro’ya yaklaşmaktadır. Bu şirketler 720 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. Türk-Alma işbirliğini daha da ileriye götürmek için hepimize görevler düşmektedir’ dedi. MÜSİAD Avrupa Başkanı Burhan Sağlam, Bugünkü toplantı ve sunumun özü ülkemize yatırım yapacak olan iş adamlarımıza, devletimizin yatırımcılara verdikleri teşvikleri en iyi şekilde nasıl ulaştıracağını, en yetkili kişiler tarafında yatırımcılar aktarılacak. Sağlam, Müsiad 93 noktada her geçen gün büyüyen müstakil yapısını koruyan iş insanları derneğimiz 223 noktada ülkesine milletine ve ülkesine bulunduğu ülkedeki değerleri gözönünde bulundurarak çalışmalarına hergecen gün devam etmektedir. Dünya değişti, her gün yeni bir gelişme oluyor. Bizlerde bu değişime ayak uydurmalıyız. Bir çok yeni iş yatırım fırsatları doğdu. Bize yakınlığı ile Balkanlar en büyük pazarımız. İş adamlarımızın ve üyelerimizinde bu güçlü ve bize açık pazarda yer almalarını isteriz dedi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Hakan Kalender ise; TKDK olarak Ülkemize Avrupa Birliği tarafından tahsis edilen kırsal kalkınma alanındaki fonların 2011 yılından beri başarıyla kullandırıldığını ve ülkemize önemli yatırımlar kazandırıldığını ifade ederek; Bu toplantı ile Almanya’da yaşayan iş adamlarımıza yatırım fırsatlarının ve IPARD desteklerinin anlatılacak dedi.IPARD 3 IPARD 4Türkiye’nin 42 ilinde uygulanmaktadır:
TKDK uzmanları tarafından yapılan sunumlarda ise, IPARD Desteklerinin içeriği, başvuru koşulları ve destek miktarları hakkında bilgi verildikten sonra bu projelerin maliyetleri ve getirileri konusunda bilgilendirme yapılarak, IPARD fonları, Türkiye’nin Avrupa Birliği aday ülkelerinden birisi olması nedeniyle tahsis edilen hibe nitelikli kırsal kalkınma fonlarıdır. IPARD Programı kapsamında kırsal bölgelerde tarım veya tarım dışı alanlarda yapılacak yatırımlara Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyetinin ortak finansmanı ile % 40-70 oranında hibe desteği sağlanmaktadır. IPARD Programı kapsamında bugüne kadar 16 değişik sektörde toplam 14.400 projeye 3,8 Milyar TL hibe desteği vermiş ve bu hibelerle kırsal alanlarımızda 10 Milyar TL tutarında yatırım yapılmasını sağlamıştır. IPARD Programı, tarım ve gıda işletmelerinin modernizasyonu ve AB standartlarına ulaştırılması amacıyla Türkiye’nin 42 ilinde uygulanmaktadır. Bu nedenle IPARD desteklerinden faydalanılabilmesi için yatırımların bu illerden birisinde yapılması gerekmektedir diyen uzmanlar, IPARD Programının ana hedeflerinin, tarım ve gıda sektörlerinin sürdürülebilir modernizasyonuna katkı sağlamak, gıda güvenliği, çevre ve diğer standartlara ilişkin AB müktesebatının üstlenilmesini teşvik etmek ve kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına destek olmaktır.
Ayrıca IPARD Programı ile kırsal alanlarda yatırım yapan kadınlarımıza, gençlerimize ve üretici örgütlerimize pozitif ayrımcılık yapılmakta; bu kişilerin sunacakları projelere ilave hibe desteği verilmekte ve puanlamada avantaj sağlanarak öncelik tanınmaktadır.
Bakanlığımız, IPARD Programı kapsamında tarım ve gıda sektörlerinin modernizasyonuna ve kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik olarak farklı sektörlerde desteklerine devam etmektedir. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından 16 Şubat 2019 tarihi itibariyle, hayvancılık ile gıda işleme ve pazarlama sektörlerinden Beşinci Başvuru Çağrı İlanına çıkılmıştır. Bu çağrı döneminde yukarıda belirtilen sektörlerde sunulacak projelere toplam 250 Milyon Avro destek bütçesi tahsis edilmiştir.
IPARD desteklerine başvurmak isteyen yatırımcılar, hazırlayacakları başvuru dosyası ile 42 ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerine başvurabileceklerdir dendi. Toplantının son kısmında ise katılımcıların soruları cevaplandırıldı.IPARD 5 IPARD 6 IPARD 7

Beispielseite