Kaiser und Sultan 1 Kaiser und Sultan 3Muzaffer Çetin-KARLSRUHE
Karlsruhe Sarayı’nda 19 Ekim 2019 – 19 Nisan 2020 tarihleri arasında Baden Eyalet Müzesinde “Kaiser und Sultan” sergisi düzenleniyor. Baden Eyalet Müzesinin 100. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek olan panel ve konferanslarını ilki “Çarpraz Bakışlar- İki İmparatorluk-İki Farklı Pozisyon: Yabancı imajı yaratmak için 17. Yüzyılda yürütülen propaganda” başlıklı konferans yapıldı. Karlsruhe Başkonsolosluğunun desteklediği ve Moderatörlüğünü serginin küratörü Baden Eyalet Müzesi Sanat ve Kültür Tarih Dairesi Müdürü Dr. med. Schoole Mostafawy’nın yaptığı Bahçe Salonundaki konferansa; Ünlü Tarihici Prof.Dr.Em. İlber Ortaylı, Almanya Türkolojisi ve tarihi uzmanı Prof. Dr. Em. Hans Georg Majer konuşmacı olarak katıldılar. konferansta 17. yüzyılın propagandası sorgulandı. Amaç, bir zamanlar Osmanlı’dan etkilenen Avrupa’yı yeniden değerlendirmek. Bir kimlik diğerinden ne kadar farklı olarak ortaya çıkabilir? 17. yüzyılda nüfusu çoğunlukla çok etnikli ve çok dinli olan Tuna çevresindeki topraklar tarafından hangi rol oynadı? Ve 17. yüzyıldan günümüzün kalıplaşmış türlerinde propaganda yönleri? 16. ve 17. Yüzyılların Osmanlılar’ın sosyal yapısına ve aynı zamanda Türk savaş propagandasına ilişkin Avrupa seyahatnameleri, kültürel gelenek ve çeşitliliğin önemi yeniden değerlendirildi.Kaiser und Sultan 2

Prof.Dr.Em. İlber Ortaylı, “16-17. yüzyılda gezginlerin tarihcilerin kaleme aldığı seyahatnamelerin, gezi yazıları incelendiğinde hem olumlu hemde olumsuz taraflarını dikkate çekmek istiyorum diyen Ortaylı, Avrupa’nın kendi dini imajını, sadece dini bir yönelimden ziyade, politik ve ekonomik bir bakış açısıyla elde etmeyi hedeflememesini hedefliyor. Amaç, ortak bilinçliliğe kültürel geleneğini ve çeşitliliğini yansıtan ve bugünkü sosyo-politik gelişmeler bağlamında da yansıtan bir Avrupa imajını desteklemek olmalıdır. Böylece 17. yy bu bölgeye odaklanarak zamanımızın bir aynası haline geliyor. Bu nedenle, Avrupa’nın tarihi geçmişinin incelenmesi, bugünün küresel çağına bağlantılar sağlamaktadır. Şu andaki stereotiplerin 17. yüzyılın sözde yabancı propagandasını istismar edip etmeyeceği ve ne ölçüde yararlanacağıdır“dedi. Prof. Dr. Em. Hans Georg Majer, “ . 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı – Türk’lere karşı yapılan savaş propagandası, sanki Osmanlı sultanının ağızında çıkmışçasına dile getirilen propagandadır ve Kur’anı kerim Türklerin İncili diye nitelendirilmiştir. O zaman ki karşı propagandalarda, Osmanlı-Türklerin gerçek bir tehlike olduğu göz önüne alınırsa Almanların bu konuda çok açımasızca karşı propaganda geliştirdiğini söylemek mümkün. Çünkü Osmanlı Alman sınırlarına kadar gelmişlerdi. Fransa, İngiltere ve Hollanda için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Fransanın Osmanlı ile iş birliği içinde olduğu, İngiltere ve Hollanda’ylada tiçari ilişkileri vardı. Bu amacla Osman’lıyı kendilerine tehdit olarak görmüyorlardı“ dedi. Konferansta bir izleyicinin, günümüzdeki Türk düşmanlığının geçmişte gelen bir travmayla ilğisini olup olmadığını sordu.

Kaiser und Sultan 7 Pfor. Dr. Majer, belki Avusturyalıların geçmişte gelen Osmanlı travmasını atlatamadıkları söylenebilir ama Almanya için söylenmesini uygun görmüyorum dedi. Konferansa; Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu, Müze Müdürü Prof. Eckart Köhne, sergi küratörü Dr. Schoole Mostafawy, Konsolos Adnan Hayal, Sosyal Güvenlik Uzmanı Osman Kaya, Alman-Türk Kültür Platform Başkanı Av. Hakan Arslan, STK temsilcileri ve 250 yakın davetli katıldı.Kaiser und Sultan 5 Kaiser und Sultan 4 Kaiser und Sultan 6 Kaiser und Sultan 8

Beispielseite