İyi Gönülleri 1Almanya İYİ Parti Gönüllüleri Türklerin sorunlarını TBMM’ye taşıdı
Muzaffer Çetin- KARLSRUHE
Almanya İYİ Toplum Gönüllüleri Almanya’da yaşayan vatandaşların sorunları konusunda hazırlanan ve içerisinde çözüm önerilerin de bulunduğu bir raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu üyelerine ulaştırdılar. İYİ Toplum Gönüllüleri Almanya Dernekleri adına hazırladığı raporu, Almanya’nın çeşitli eyaletlerinden, Türk toplumunun değişik kesimlerinden insanların, 16 yaş ve üstü çeşitli meslek gruplarında çalışan, emekli, işsiz, esnaf gibi statülere sahip vatandaşlarımızın hazırlamış olduğu ankete verdikleri cevaplar baz alınarak hazırlandı. Bölgede yer alan çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarının tecrübeli idarecilerinden de sorunlara yönelik görüşler alınmış ve bu rapora eklenmiştir dendi.İyi Gönülleri 2

Almanya İyi Toplum Gönüllüleri, İcra Kurulu Başkanı Selçuk Han, “Avrupa Türkleri olarak 60 yıla yakın bir geçmişimizle, 3 milyona yaklaşan nüfusumuzla Almanya’da varlığımızı devam ettiriyoruz. Spordan sanata, siyasetten iş dünyasına, emeklisinden işçisine, öğrencisinden serbest meslek gruplarına kadar her alanda var oluşumuz bizlere geçmişin tecrübeleri ışığında geleceğe yönelik sorumluluklar da yüklemektedir. Nüfusumuz ilk gelen birinci kuşağın ardından aile birleşimleri, burada doğan çocuklarımız, eğitim amaçlı gelenlerimizle beraber önemli bir artış göstererek bugünkü seviyesine ulaşmıştır. Artan Türk nüfusuyla birlikte sorunlar artmaya ve çeşitlenmeye de başlamıştır. Bu gelişme sonucunda Türk toplumu da dayanışma ihtiyacını hissederek siyasi, dini, sportif, kültürel, mesleki ve yöre dernekleri kurmak suretiyle, her ne kadar yeterli olmasa da, Türk milletinin sesi olmak konusunda çaba sarf etmeye yönelmiştir. Binlerce derneğin ve onların çatı örgütlerinin de kurulmasına rağmen, sorunların çözümü konusunda birlikte hareket etme ve meselelerimizi Almanya’da siyasi forumların gündemine taşımakta arzulanan başarının sağlanamadığı ve sorunlarımızın çözümünde yeterince etkin olunamadığı da gözlenmiştir“dedi. İyi Gönülleri 3

Almanya İYİ Toplum Gönüllüleri genel Sekreteri İsmail Kılıçaslan, “Raporumuzun sağlıklı veriler sunması açısından şimdiye kadar çeşitli kurum ve kuruluşlarca hazırlanmış raporlar da incelenmiştir. Kanaatimizce bu rapor, Almanya için, İYİ Toplum Gönüllülerinin bütün eyaletlerde dernekleşmesinden sonra tekrar hazırlanmalı ve genel merkezimize sunulmalıdır. Çünkü eyaletler arasında özellikle eğitim ve çalışma hayatı açısından çeşitli farklılıklar ve uygulamalar bulunmakta, bir eyalette yoğun diyebileceğimiz sorun diğer eyalette önemini yitirmektedir. İYİ Toplum Gönüllülerinin henüz 4 eyalette dernekleştiğini ve kalan 12 eyalette çalışmaların sürdüğünü göz önüne alırsak, bu raporun tüm Almanya’yı kapsadığını söylemek yanlış olur.Bu bakımdan raporumuzu,Türk toplumunun karşılaştığı temel sorunlar nelerdir sorusuna en çok verilen cevaplar üzerinden hazrlamayı uygun bulduk. Sorunların belirlenmesinden sonra çözüm önerilerinin ne olduğu ve bu sorunların çözümü için nasıl bir devlet politikası ve Almanya’da nasıl bir teşkilatlanma gerektiği de katılımcıları sorulmuştur“ dedi. Yapılan anket çalışması sonucunda belirlenen en önemli 15 sorun: Egitim sorunları, Irkçılık ve Asimilasyon ile ilgili sorunlar, Kültürel yaşam dair sorunlar, İşsizlik ve beraberinde getirdiği sorunlar, Türkçe öğretimi ilgili sorunlar, Türkiye’deki hakların korunması diar sorunlar, Siyasi sorunlar, Çalışma hayatına dair sorunlar, İslam dini ile ilgili sorunlar, Türk dernekleri ile ilgili sorunlar, Türk dernekleri ile ilgili sorunlar, Ailevi sorunlar, Konsolosluklarda karşılaşan sorunlar, Türk Huzurevi açılması ve Müslüman mezarlıkları, Yurdışı emeklilik ile ilgili sorunlar, Türkiye’ye uçak ve araba ile edilen seyahatte karşılaşılan sorunlar.İyi Gönülleri 4

Beispielseite