Unesco Tescilledi Kırşehir Artık Dünya Müzik ŞehriKırşehir 1 Kırşehir 2
Muzaffer Çetin-PFORZHEİM
Anadolunun bozkırı, ozanlar diyarı müzik alanında il ve tek şehri Kırşehir, UNESCO yaratıcı Şehirler Ağı’na müzik alanında Türkiye’den kabul edilen ilk şehir oldu. Ahiler kalkınma ajansı, Kırşehir’in Unesco yaratıcı Şehirler Ağı’na müzik alanında dahil edilmesi için başlatılan çalışmalara, Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında ve Ajans yönetim kurulu tarafında başvuru sürecinin hızlandırılması ve desteklenmesine karar verildi. 4 Nisan 2019’da ilan edilen Unesco Yaratıcı Şehirler ağı çağrısına Ahiler Kalkınma Ajansı ve kentin ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğiyle Kırşehir Belediyesi tarafında müzik alanında başvuru yapıldı. UNESCO Türkiye Milli komisyonu’da onay mektubu alındı ve Unesco’nun Paris’te bulunan merkezine başvuru yapıldı. Proje başvuru formunda, Kırşehir’in tarihsel olarak müzikle iç içe oluşu, Abdallık ve bozlak geleneğinin şehre bıraktığı kültürel mirası, yerel ve ulusal anlamda tanınan müzik üstatları vurgulandı. Komisyonun, uzun ve titiz aylar süren çalışmaları sonucunda Kırşehir, “Unesco Yaratıcı Şehirler Ağı’na“ müzik alanında Türkiye’de kabul edilen ilk şehir oldu. UNESCO Müzik ağına girmek için Kırşehir ile birlikte Şanlıurfa da başvurmuş ancak sadece Kırşehir kabul edilmişti. Böylece Kırşehir Türkiye’den ilk ve tek yaratıcı müzik şehri olarak UNESCO’ya dahil edilmiş oldu.Kırşehir 3 Kırşehir 6
Türkünün Evrensel Kenti:
UNESCO genel Direktörü Audrey Azoulay, Ağa kabul edilen kentlerin niteliğini şu özet cümleyle vurguluyor. ‚Dünyadaki bu şehirler, her biri kendi yolunda, kültür bir aksesuar, süs olarak değil, temel kentsel yaşamın direği olarak görebildiklerine bizi ikna edebildikleri için seçiliyor. Bu, politik ve sosoyal yenilikçiliğin özelikle henç nesillere aktarılması bakımından da önemli‘ Bu sözlerin, Kırşehir müzik alanında hiç durmadan, duraksamadan çalışma yükümlüğü veriyor. Ahiler Kalkınma Ajansı, Kırşehir Valiliği ve Kırşehir Belediyesi, önümüzdeki dönemlerde Kırşehir ‚Müzik kendi‘ kapsamında Neşet Ertaş Müzik ve sanat festivali’nin uluslararası boyutuna taşınması, uluslararası müzik çalıştayı düzenleyerek yaratıcı şehirler ağında bulunan kentlerle akademi ve müzik alanında yetkin ve etkili makamları bir araya gelerek, şehirler arasındaki işbirliğini geliştirmek ve etkinliklerde yer almak olacak. Kırşehir’in Abdal müziği UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil oldu. , Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş, Çekiç Ali, Hacı Taşan, Şemsi Yastıman, ve ‚Unesco yaşayan insan hazinesi‘ unvanını taşıyan davul ustası ‚küçük Abdal‘ Adem Göçer, gibi ustalarla hayat bulan Abdal müziğinin tanınırlığı daha da artacak.   Kırşehir 4 Kırşehir 5                         Kırşehir’in dillerde düşmeyen Türküleri;
‚Biter, biter kırşehir’in gülleri biter. Çağrışır dalında bülbüller öter‘ , ‚Yiğid olan her cefaya katlanır. Yiğid gölgesinde yiğid saklanır. Kötülerin dalı, gölgesi olmaz‘ , ‚Ah Yalan Dünya‘, ‚Gönül Dağı‘, ‚Cahildim Dünyanın rengine kandım‘, ‚Yazımı kışa cevirdin (Leylam)‘, ‚ Acem kızı‘ ‚Salan boyuna bakayım‘, ‚Sen benimsin ben senin‘, ‚Hapsaneler güneş doğmuyor‘, ‚Nerdedesin sen‘,’Kesik çayır bicilirmi‘, ‚Niye çatın kaşlarını‘, ‚Gönül Dağı‘.Kırşehir7

Beispielseite